مشخصات فنی دستگاه پمپ کلر زنی

1-  پمپ تنظیم کننده قابل تنظیم طبق مشخصات جدول با فشار کاری 10 و 15 اتمسفر از نوع TEVM آلمان همراه با چرخ دنده فسفر برنزی دیافراگم منجید دار ضد اسید و کلاهک مخصوص ازجنسP.V.C

2- شاسی و پایه کامل پروفیلی اکتروموتور همزن تکفار (25% کیلووات = 700 دور) همراه با شافت و پروانه فلزی  با روکش پلی اتیلن ضد اسید .

3- تابلو برق 220 ولت جهت کنترل کلریناتور و میکسر مجهز به کلید مینیاتوری

4- شیلنگ سوپاپهای انژکتور مکش و تزریق

5- منبع تهیه محلول شیمیایی از جنس پلی اتیلن همراه با شیر 4/3 اینچ تخلیه

Technically chlorine pump

1 – pump adjustable regulator with the specifications in Table 10 and 15 atm pressure of TEVM Germany with phosphor bronze gears Mnjyd diaphragm and cap for PVC, acid-bearing

2 – The basic chassis and full profile agitator Aktrvmvtvr Tkfar (25% kW = 700 rpm) with metal impeller shaft and anti-acid coated with polyethylene.

3 – Electrical 220v Chlorinator control and mixer fitted with a miniature keyboard

4 – suction hose injectors and injection valves

5 – The source of polyethylene chemical solution is prepared with milk, 4/3 inch drain

Aktrvmvtvr Tkfar mixer, electrical, chlorination pump, hoses, injector valves, reservoir design, design of water tanks, underground water tank design, tank design, landscape design, pressure vessel design, storage tanks, air tanks, pumps, regulators, special caps

مطالب مرتبط