برچسب: مشخصات کربن فعال

کربن فعال

بر اساس چه پارامتر هایی می توان کیفیت کربن فعال را سنجید؟

بر اساس چه پارامتر هایی می توان کیفیت کربن فعال را سنجید؟ کیفیت کربن فعال به کار برده شده در صنعت تصفیه آب، به دلیل تماس مستقیم با آب شرب...

خصوصیات فیزیکی کربن فعال

خصوصیات فیزیکی کربن فعال

خصوصیات فیزیکی کربن فعال کربن فعال به عنوان یک ماده جاذب بسیار قوی برای حذف بو، رنگ و طعم نامطبوع آب در صنعت تصفیه آب و فاضلاب بسیار مورد استفاده...