برچسب: عملکرد هوزینگ مات 20 اینچ اسلیم تصفیه آب نیمه صنعتی

هوزینگ مات 20 اینچ اسلیم نیمه صنعتی

هوزینگ مات 20 اینچ اسلیم نیمه صنعتی

هوزینگ مات 20 اینچ اسلیم نیمه صنعتی هوزینگ مات 20 اینچ اسلیم نیمه صنعتی وسیله ای برای نگهداری فیلترهای نیمه صنعتی است. این هوزینگ به دلیل مات بودن برای فیلترهای...