برچسب: امکانات هوزینگ ممبران تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن

هوزینگ ممبران تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن

هوزینگ ممبران تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن

هوزینگ ممبران تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن فیلترهای ممبران نیمه صنعتی و صنعتی به صورت هوزینگی طراحی می شوند. بنابراین وجود محفظه ممبران یا هوزینگ ممبران برای قرار گرفتن...