دسته: دیگ بخار خشکشویی

قیمت خرید دیگ بخار خشکشویی, لباسشویی, رختشوی خانه, رختهای شستنی

مراحل ساخت دیگ بخار زغال سنگ

مراحل ساخت دیگ بخار زغال سنگ

برشکاری و سوراخکاری ها با استفاده از تجهیزات مورد تایید شرکت بازرس فنی و اداره استاندارد انجام می شوند     جوشکاری ها مطابق با دستورالعمل یا  WPS و مطابق الزامات...