دستگاه تصفیه فاضلاب

دستگاه تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده

سیستم تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده با ارائه شرایط ایده آل برای باکتری های هوازی و سایر ارگانیسم ها کار می کند. این میکرو ارگانیسم ها پس از آن آلاینده های بیولوژیکی در فاضلاب خام را تجزیه می کنند.

دستگاه تصفیه محیط مناسب، اکسیژن کافی و سایر عناصر را فراهم می کند که به باکتری ها اجازه می دهد که مواد آلی را مصرف کنند و در داخل دستگاه تصفیه زندگی کنند وضرب شوند. به این ترتیب باکتری های هوازی و میکروب ها ، فاضلاب و زباله ها را به شکل پایدار و بدون بو و مزاحمت آزاد می کنند.

مراحل درمان عبارتند از :

فاضلاب وارد دستگاه تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده می شود که در اولین مرحله ذرات جامد معلق بزرگ و قابل ته نشین از آن جداسازی می شود. ( از قسمت آشغالگیر دستگاه )

در مرحله بعد موادی که از آشغالگیر عبور کرده وارد خردکن می شود.

پس از آن وارد حوضچه های متعادل ساز شده و جریان فاضلاب در آن تنظیم خواهد شد.

در این مرحله فاضلاب وارد مخزن هوادهی می شود که در این مرحله اکسیژن از طریق پخش هوازدگی به میکروارگانیسم ها منتقل می شود. فاضلاب به مدت 15 ساعت در مخزن هوادهی ذخیره می شود تا مواد آلی موجود در فاضلاب تجزیه شود.

مواد مخلوط فاضلاب با لجن فعال سپس به مخزن تخلیه ثانویه (SST) منتقل می شود که اکثر میکروارگانیسم ها (لجن) به پایین مخزن همراه با لجن رسوب می کنند. بخشی از لجن ( برابر با 50 درصد جریان فاضلاب ) به مخزن هوادهی برای مخلوط کردن با پساب ورودی پمپاژ می شود و میکروارگانیسم های کافی را به عنوان لجن فعال برگشتی (RAS) فراهم می کند. موادی که برگشت داده نمی شود به عنوان لجن فعال مازاد (WAS) از سیستم خارج می شود.

و در آخر فاضلاب تصفیه شده از مخزن تخلیه ثانویه از شکاف V شکل در فاضلاب پساب به مخزن ذخیره سازی پساب برای درمان و دفع بیشتر جریان می یابد.

دستگاه تصفیه فاضلاب

دستگاه تصفیه فاضلاب

شرکت کاسپین ارتباط عرشیا پیشرو در عرضه و توزیع انواع مواد اولیه مورد نیاز صنایع آب و فاضلاب می باشد که محصول و قطعات جانبی دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی و صنعتی با کیفیت بالا را با بهترین قیمت عرضه می دارد.

جهت خرید اینترنتی از کمپانی CCRA اینجا را کلیک نمایید.

جهت ارائه مشاوره با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

مطالب مرتبط