طراحی و ساخت دی اریتورها

دی اریتورهای حرارتی در ظرفیت های بالاتر بنا به سفارش ساخته می شوند .

بیشتر بخوانیدطراحی و ساخت دی اریتورها

شرح عملکرد دی اریتور حرارتی

آب ورودی پس از عبور از شیر کنترل وارد دی اریتور شده و توسط افشانک های مخصوص به محفظه پیش گرمکن پاشیده می شود .

بیشتر بخوانیدشرح عملکرد دی اریتور حرارتی

مزایای دی اریتور حرارتی تصفیه فرار

  • کاهش یافتن اکسیژن محلول به میزان کمتر
  • کاهش یافتن میزان دی اکسید کربن آزاد در آب به میزان ناچیز
  • کارآیی بالا در محدوده 3 تا 100 درصد دبی ورود به سیستم

بیشتر بخوانیدمزایای دی اریتور حرارتی تصفیه فرار

مکانیزم جداسازی دی اریتور

عمل خارج ساختن گازها براساس دو اصل صورت می پذیرد :

بیشتر بخوانیدمکانیزم جداسازی دی اریتور