مخازن بتنی داخل زمینی

مخازن بتنی داخل زمینی

این نوع مخازن چندان مناسب نیستند زیرا اولا به پمپ های زمینی سوار نیستند و یا باید پمپ خانه نیز در زیرزمین باشد که در نتیجه دسترسی به پمپ ها و سایر وسایل برای تعمیر و حمل و نقل مشکل است و یا باید در آنها از پمپ شناور که به صورت افقی در کف مخزن نصب می گردد استفاده نمود که دسترسی به این پمپ ها نیز مشکل است و در صورت خراب شدن مدتی کار تولید مختل می گردد و اگر دو پمپ شناور نصب کنیم ( یکی رزرو ) هزینه اولیه تاسیسات بالا میرود.

تخلیه این مخازن را با ثقل نمی توان انجام داد و باید از پمپ کف کش سیار استفاده نمود که این پمپ ها نیز گران می باشند . بطور کلی این سیستم دردسر فراوانی داشته و شستشوی مخزن نیز زحمت زیادی دارد و چون فقط یک مخزن است لذا شستشوی آن فقط در ایام تعطیلات سالیانه کارخانه مقدور خواهد بود ( اگر دو مخزن ساخته شود ناچارا باید در هر یک پمپ شناور جداگانه نصب نمود)

روی این مخازن نیز باید با سقف سبک پوشانده شود.

ظرفیت مخازن زمینی برابر است با مجموع ظرفیت های صنعتی و بهداشتی و مصرف آتش نشانی.

 In-ground concrete tanks

These tanks are not suitable for ground-mounted pumps are firstly
Or must have a submersible pump, which is mounted horizontally on the bottom of the tank used
Where access is difficult and if the pump breaks down while production is impaired
If we install two submersible pumps (one reserve) initial cost goes up.

Dump the tanks with gravity can not be done and should be portable pump that pumps the bottom of the cache are expensive. In general, these systems have a lot of trouble and wash tank is too much troubleThe tanks should be covered with a roof light.

Ground storage tanks with a total capacity equal to the cDesign of concrete tanks, water tanks, water, water, Design Tanks Water Tanks Zyrzmyny, Design Design Design Mkhazn, Afqy, designed tanks, pressure vessels tanks design Fshar, Zkhyrh, Mkhazn, concrete tanks inside Zmyny, Zbalh, Tanks Tanks Tanks Zmyny, Zvk, submersible pumpapacity of industrial and consumer health and fire.

مطالب مرتبط