دسته: مخزن ضربه گیر

طراحی، محاسبات، ساخت و نصب راه اندازی مخزن ضربه گیر

مخزن ضربه گیر

مخزن ضربه گیر

فشارهای کنترل نشده در خطوط لوله هر ساله میلیون ها پوند صنعت آب را به خرج می اندازد و باعث انفجار لوله ها، آسیب ساختاری، فشارهای منفی و ضایعات آب...