برچسب: چربی گیر آشپزخانه

مهمترین مزایای چربی گیر رستوران و آشپزخانه های صنعتی

مهمترین مزایای چربی گیر رستوران و آشپزخانه های صنعتی

·  قابلیت ساخت و مونتاژ در محل پروژه دستگاه چربی گیر رستوران فایبرگلاس ·  قابلیت ساخت در ابعاد دلخواه دستگاه چربی گیر فایبرگلاس رستوران ·  ایزولاسیون کامل و بدون بو...