برچسب: پمپ تزریق

انواع دوزینگ پمپ در تاسیسات تصفیه آب

انواع دوزینگ پمپ در تاسیسات تصفیه آب

پمپ های دوز به طور گسترده در بسیاری از صنایع استفاده می شوند همچنین یک مولفه مهم اتوماسیون در صنایع مختلف است که مقادیر زیادی مایعات از جمله تصفیه آب،...