برچسب: هیدرولیکی

فیلتر پلاس

فیلتر پلاس

برای آب گیری لجن حاصل از فرآیند تصفیه می توان فیلتر پرس استفاده نمود . فیلتر پرس در فشارهای بالا عمل می کند .

فرآیند لجن فعال – هوادهی ممتد EAAS

فرآیند لجن فعال – هوادهی ممتد EAAS

به طور کلی در فرآیند تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده (Extended Aeration) جریان از نوع اختلاط کامل ویا نهرگونه است ومدت زمان ماند هیدرولیکی نیز حدود ۱۸...