برچسب: میكروارگانیسم ها

فرایند ازناسیون

فرایند ازناسیون

ـ ازن یک ماده ضد عفونی کننده مؤثر، جالب و به مراتب بهتر از کلر، دی اکسید کلر، کلروآمین ها و رادیکال های هیدروکسیل می ‌باشد. ـ مقاومت نسبی میکروارگانیسم...