دستگاه تصفیه آب (آب شیرین کن ) نیمه صنعتی

 در ظرفیت های  GPD100 GPD  400   و ظرفیت های مورد نیاز مشتریان بر اساس نوع آب لب شور و دریایی قابل عرضه می باشد.

بیشتر بخوانیددستگاه تصفیه آب (آب شیرین کن ) نیمه صنعتی