برچسب: مشخصات فیلتر نیمه صنعتی الیافی نخ تابیده c.c.k مدل SC-30W-5