برچسب: مشخصات فنی فیلتر کربن فعال گرانول صنعتی c.c.k مدلUDF-J-20