برچسب: مشخصات تصفیه فاضلاب به روش ABR

تصفیه فاضلاب به روش ABR

تصفیه فاضلاب به روش ABR

تصفیه فاضلاب به روش ABR در دهه های اخیر با افزایش تعداد صنایع، حجم فاضلاب تولیدی بسیار افزایش پیدا کرده است. فاضلاب و پساب خروجی از صنایع مختلف حاوی آلاینده...