برچسب: مخازن لوله های زیر آب

مخازن زمینی (Reservoir Tank)

مخازن زمینی (Reservoir Tank)

مخازن زمینی (Reservoir Tank) مخازن زمینی به دو منظور ساخته می شوند. یکی برای ذخیره آب برای مصارف صنعتی بخصوص برای ساعات پیک و دیگری برای آتش نشای .بطور کلی...