برچسب: مخازن ذخیره نفت خام

مخازن زمینی (Reservoir Tank)

مخازن زمینی (Reservoir Tank)

مخازن زمینی (Reservoir Tank) مخازن زمینی به دو منظور ساخته می شوند. یکی برای ذخیره آب برای مصارف صنعتی بخصوص برای ساعات پیک و دیگری برای آتش نشای .بطور کلی...