برچسب: مخازن آب

مخازن دستگاهای تصفیه آب 

مخازن دستگاهای تصفیه آب 

مخازن دستگاهای تصفیه آب یکی از اصلی ترین و مهم ترین اجزای دستگاها بشمار میروند زیرا وظیفه ذخیره آب تصفیه شده را به عهده دارند، در انواع، شکل ها و ظرفیت های...

دستورالعمل استفاده از مخازن پلی اتیلن بصورت دفنی

دستورالعمل استفاده از مخازن پلی اتیلن بصورت دفنی

جهت استفاده از مخازن تولیدی شرکت کاسپین ارتباط عرشیا بصورت دفنی رعایت دستورالعمل های زیر ضروری است. بتدا چاله ای به ارتفاع مخزن و 50 سانتیمتر بیش از قطر موردنظر...