برچسب: فیلترهای میکرونی

شرح خدمات شرکت کاسپین ارتباط عرشیا درباره تصفیه فاضلاب فاضلاب صنعتی

شرح خدمات شرکت کاسپین ارتباط عرشیا درباره تصفیه فاضلاب فاضلاب صنعتی

– طراحی ، ساخت و پیاده سازی سیستم  تصفیه فاضلاب انسانی- بهداشتی شامل: پکیج های آماده فلزی سپتیک تانک تصفیه بیولوژیکی – طراحی ، ساخت و پیاده سازی سیستم های...