برچسب: فیلتر

فیلتر شنی SAND FILTER

فیلتر شنی SAND FILTER

جهت جداسازی ناخالصی های معلق و گل و لای موجود در آب از دستگاه فیلتر شنی استفاده می شود . متداول ترین فیلترهای شنی تحت فشار است که مزایای بسیاری...