برچسب: غشای نیمه تراوا

عملکرد غشای اولترا فیلتراسیون (UF)

عملکرد غشای اولترا فیلتراسیون (UF)

عملکرد غشای اولترا فیلتراسیون (UF) در سیستم های تصفیه آبی که روش تصفیه در آن ها اولترافیلتراسیون است، غشاء فیلتر اولترافیلتراسیون توان جذب ذرات معلق، چربی ها، باکتری ها و...

اشکال استفاده از اسمز رو به‌جلو برای نمک زدایی

اشکال استفاده از اسمز رو به‌جلو برای نمک زدایی

برای نمک‌زدایی روش‌های متعددی وجود دارد که در متن زیر توضیح داده می‌شوند. اسمز معکوس در حال حاضر رایج‌ترین نوع نمک‌زدایی است و تقطیر سریع چندمرحله‌ای روشی است که هم‌اکنون...