برچسب: شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر سولوولو(solo valve)