برچسب: شرکت کاسپین ارتباط عرشیا

ساخت و نصب سیستمهای تصفیه آب صنعتی در شرکت کاسپین ارتباط عرشیا

ساخت و نصب سیستمهای تصفیه آب صنعتی در شرکت کاسپین ارتباط عرشیا

ساخت و نصب سیستمهای تصفیه آب صنعتی در شرکت کاسپین ارتباط عرشیا فیلتر شنی: جهت حذف املاح معلق از جمله گل و لای ، باکتری ها و پلانگتونها فیلتر کربن...