دستگاه های تصفیه و ضدعفونی آب استخر

دستگاه های تصفیه و ضدعفونی آب استخر:

این سیستم برای ضدعفونی استخرهای خصوصی طراحی شده و در ابعاد استخرهای خانگی، استخرهای مجموعه های مسکونی و استخر هتل ها قابل استفاده می باشد. در این پکیج ژنراتورهای ازن برای تولید 2 تا 8 گرم ازن در ساعت تعبیه شده است که بنا به نیاز هر ژنراتور دستگاه اکسیژن ساز و خشک کن مناسب با آن در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است خوراک ژنراتور ازن، گاز اکسیژن خالص و یا هوا است که در صورت استفاده از اکسیژن راندمان آن 3 برابر می شود.

بیشتر بخوانیددستگاه های تصفیه و ضدعفونی آب استخر