برچسب: روش های تصفیه فاضلاب به روش MBR

بیوراکتور غشایی در صنعت تصفیه آب و فاضلاب

بیوراکتور غشایی در صنعت تصفیه آب و فاضلاب

بیوراکتور غشایی در صنعت تصفیه آب و فاضلاب بیوراکتورهای غشایی یکی از پرکاربردترین تجهیزاتی است که در تصفیه خانه های آب و فاضلاب جهت تصفیه و فیلتراسیون فاضلاب بسیار به...