برچسب: جمع‌آوری آب خالص

استفاده از نمک‌زدایی حرارتی در نمک زدایی

استفاده از نمک‌زدایی حرارتی در نمک زدایی

نمک‌زدایی حرارتی (Thermal Desalination) آب شیرین‌کن حرارتی روشی برای تمیز کردن آب است که می‌تواند از طریق فرآیندهای بسیار متفاوتی انجام گردد، و شامل حذف نمک و دیگر آلاینده‌ها می‌باشد....