برچسب: تعمیر دستگاه تصفیه آب صنعتی UF

دستگاه تصفیه آب صنعتی UF

دستگاه تصفیه آب صنعتی UF

دستگاه تصفیه آب صنعتی UF با فرآیند اولترافیلتراسیون که از فشار دیفرانسیل غشای ترانس به ذرات جدا شده با توجه به وزن مولکولی استفاده می کند. این ماده برای از...