برچسب: تجهیزات ساخت دستگاه کلریناتور

تجهیزات و راه اندازی دستگاه کلرزنی یا کلریناتور

تجهیزات و راه اندازی دستگاه کلرزنی یا کلریناتور

تجهیزات و راه اندازی دستگاه کلرزنی یا کلریناتور استفاده از کلر در صنعت تصفیه آب بسیار رایج است. کلر خاصیت گندزدایی و ضدعفونی کنندگی دارد و به دلیل ارزان بودن...