برچسب: تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب

تامین و ساخت کلیه تجهیزات تصفیه فاضلاب در شرکت کاسپین ارتباط عرشیا

تامین و ساخت کلیه تجهیزات تصفیه فاضلاب در شرکت کاسپین ارتباط عرشیا

تامین و ساخت کلیه تجهیزات تصفیه فاضلاب انواع آشغالگیرها به صورت دستی و مکانیکی لجن روب زنجیری در ظرفیت های مختلف بلوئر هوادهی عمقی به صورت کامل برکه های تثبیت...

شرح خدمات شرکت کاسپین ارتباط عرشیا در تأمین و تصفیه کلیه تجهیزات تصفیه آب

شرح خدمات شرکت کاسپین ارتباط عرشیا در تأمین و تصفیه کلیه تجهیزات تصفیه آب

شرح خدمات شرکت کاسپین ارتباط عرشیا در تأمین و تصفیه کلیه تجهیزات تصفیه آب تصفیه آب هوشمند (یونیزه قلیایی) در مدلهای مختلف سختی گیر در سه نوع: دستی، نیمه اتوماتیک...