برچسب: بلوئر هوادهی

تامین و ساخت کلیه تجهیزات تصفیه فاضلاب در شرکت کاسپین ارتباط عرشیا

تامین و ساخت کلیه تجهیزات تصفیه فاضلاب در شرکت کاسپین ارتباط عرشیا

تامین و ساخت کلیه تجهیزات تصفیه فاضلاب انواع آشغالگیرها به صورت دستی و مکانیکی لجن روب زنجیری در ظرفیت های مختلف بلوئر هوادهی عمقی به صورت کامل برکه های تثبیت...