برچسب: انواع روش های تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب به روش ABR

تصفیه فاضلاب به روش ABR

تصفیه فاضلاب به روش ABR در دهه های اخیر با افزایش تعداد صنایع، حجم فاضلاب تولیدی بسیار افزایش پیدا کرده است. فاضلاب و پساب خروجی از صنایع مختلف حاوی آلاینده...

فرآیند تصفیه فاضلاب راکتور ناپیوسته متوالی (SBR)

تصفیه فاضلاب به روش راکتور ناپیوسته متوالی (SBR)

راکتور ناپیوسته متوالی یک سیستم تصفیه فاضلاب از نوع لجن فعال است که می تواند عملیات مختلفی را در یک مخزن انجام دهد. ابتدا حجم مشخصی از فاضلاب، که به...