برچسب: انواع تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب به روش ABR

تصفیه فاضلاب به روش ABR

تصفیه فاضلاب به روش ABR در دهه های اخیر با افزایش تعداد صنایع، حجم فاضلاب تولیدی بسیار افزایش پیدا کرده است. فاضلاب و پساب خروجی از صنایع مختلف حاوی آلاینده...

فرآیندهای تصفیه فاضلاب

فرآیندهای تصفیه فاضلاب

چهار فرآیند موثر برای تصفیه فاضلاب وجود دارد که ما در این مطلب به توضیح آنها پرداخته ایم. فاضلاب تاثیر زیادی در دنیای طبیعی دارد و مهم است که به...