برچسب: اجرا دستگاه تصفیه آب صنعتی

چیلر خنک کننده آب صنعتی

چیلر خنک کننده آب صنعتی

چیلر خنک کننده آب صنعتی: چیلرهای صنعتی در کاربردهای متنوعی مورد استفاده قرار می گیرند که آب یا مایع در آن از طریق تجهیزات فرآوری شده گردش می کند. معمولا...

سیستم تصفیه فاضلاب Regenex

سیستم تصفیه فاضلاب Regenex

سیستم تصفیه فاضلاب Regenex : دستگاه تصفیه آب صنعتی Regenex با جریان مداوم برای بازسازی رسانه های درون خطی و بهره وری بهبود یافته برای عملیات تصفیه خانه فاضلاب می...