برچسب: آب استخر

دستگاه تمیز کننده استخر چند عنصره

این محصول سازگار با انواع استخرها می باشد. دارای فیلترهای کارتریجی که با از بین بردن نیاز به شستشوی برگشتی ، بیشترین کارایی را در صرفه جویی جریان انرژی دارد...