دیگ بخار از نوع زغال سنگ

دیگ بخار زغال سنگ

این مدل از بویلرهای بخار ارائه شده در شرکت کاسپین ارتباط عرشیا از نوع دیگ بخار ذغال سنگی (سوخت جامد- زغال سنگی) بوده که امکان کار هر نوع سوخت جامد را دارا می باشد

.دیگ بخار زغال سنگی

طراحی و تولید متعارف این بویلر بخار، در ظرفیت های  1 تن، 2 تن، تن، 4 تن و 5تن در ساعت در حال حاضر وجود دارد.

از مهمترین کاربردهای این نوع بویلر در صنایع غذایی جهت پخت.مواد غذایی به روش مستقیم وغیر مستقیم با بخار،

صنایع شیمیایی، نساجی، نفت پتروشیمی ، تولید قند وگرمایش-سرمایش در بیمارستان ها و مجتمع های بزرگ می باشند.

از ویژیگی های متمایز این دستگاه ،تولید بخار اشباع بدونآب با ظرفیت های بالا و توانایی کار در سه شیفت مداوم کاری

بدون خاموشی بویلر، با سوخت های جامد خصوصاً زغال سنگ  و  امکان نصب سیستم های مونیترینگ و نمایش شرایط

کاری دیگ و نصب سوپر هیت و اکونومایزر می باشند.

Coal Boiler

The model of a steam boiler, presented in association Caspian Rshya a coal boiler (fuel Wax coal) that are able to operate any type of solid fuel

.dyg Steam coal

Design and production of conventional steam boiler, the capacity of 1 ton, 2 tons, tons, 4 tons and 5 tons per hour is already there.

Boiler for the application in the food industry for food Pkht.mvad direct and indirect methods of steam,

Chemical industry, textile, petrochemical, oil, sugar production Vgrmaysh-cooling in hospitals are large and complex.

Vyzhygy distinct from the instrument, and saturated steam Bdvnab with high capacity and ability to work in a continuous shift work

Without shutting down the boiler, solid fuel, especially coal, and the possibility of installing monitoring systems and Viewing Conditions

Super heated boiler and economizer operation and installation.

Bkhar, boiler installation, boiler safety Bkhar, types of boilers Bkhar, Chy, antique boiler boiler boiler performance Bkhar, Photo Mvdy, Bkhar, Boilers Boilers Boilers Bkhar, photos Bkhar, diagnostics for troubleshooting Bkhar, boiler

مطالب مرتبط