دسته: تصفیه اب و فاضلاب صنعتی

انجمن صنفی شرکت های تصفیه آب و فاضلاب صنایع غذایی

فلومتر الکترومغناطیسی و فلومتر التراسونیک در صنعت آب

فلومتر الکترومغناطیسی و فلومتر التراسونیک در صنعت آب

فلومتر الکترومغناطیسی و فلومتر التراسونیک در صنعت آب اندازه گیری جریان سیال در سیستم های تصفیه آب صنعتی یکی از مهم ترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف به ویژه...