ویژگی ها ی دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

تولید آب تصفیه شده با استاندارد معتبر جهانی ( NSF ) با ظرفیت 1000 تا 1500 لیتر در شبانه روز

قابلیت نصب آسان در اماکن مختلف  رستوران ها ادارات و سازمان های دولتی و تغییر دسترسی آسان و بیشتر به آب تصفیه شده و جایگزینی آن با آب بطری

در مدل های  پایه دار

جلوگیری از رسوب در کتری، چای و قهوه ساز، اتوی بخار و سماور

تبدیل آبهای لب شور به آب شیرین و گوارا توسط غشاهای اسمز معکوس

اضافه شدن مواد معدنی و کانی های مورد نیاز بدن به آب آشامیدنی، پس از تصفیه کامل آن

قابلیت تولید حداکثر 50 لیتر آب تصفیه شده در ساعت

حداقل دما : 5 درجه سانتیگراد

حداکثر دما : 50 درجه سانتیگراد

Water Purifier semi-industrial, globally recognized standards (NSF), restaurants, offices, government agencies, water bottles, models, leggy, deposited in a kettle, tea and coffee maker, flat irons, steam samovar, water, brackish water Sweet and delicious, reverse osmosis membranes,

Water produced by reputable international standards (NSF) with a capacity of 1,000 to 1,500 liters per day
The leggy models 

Prevent sedimentation in a kettle, tea and coffee maker, iron and steaming samovar
Become brackish water reverse osmosis membranes, sweet by
The addition of minerals and minerals needed by the body to drinking water, after complete treatment
Capable of producing up to 50 liters of water per hour.
Minimum Temperature: 5 ° C
Maximum Temperature: 50 ° C

مطالب مرتبط