دسته: فروش تصفیه آب صنعتی

فروش دستگاه تصفیه آب صنعتی مشهد

نازل پلاستیکی مخازن سختی گیر

نازل پلاستیکی مخازن سختی گیر

نازل پلاستیکی مخازن سختی گیر مخازن سختی گیر یکی از فیلترهای بسیار پرکاربرد هستند که در دستگاه های تصفیه آب صنعتی و در برخی موارد به صورت جداگانه مورد استفاده...

فیلتر فایبر گلاس هیدروتک HIDROTEK مدل TK2472TB

فیلتر فایبر گلاس هیدروتک HIDROTEK مدل TK2472TB

فیلتر فایبر گلاس هیدروتک HIDROTEK مدل TK2472TB فیلتر فایبر گلاس هیدروتک HIDROTEK مدل TK2472TB که با عنوان مخزن فایبر گلاس یا FRP نام برده می شود می تواند به عنوان...

کندانسور آبی چیست ؟

کندانسور آبی چیست ؟

کندانسور آبی چیست ؟ در دستگاه های تصفیه آب صنعتی برای تولید آب مقطر یا آب نسبتا خالص تجهیزات بسیاری به کار برده می شود که هر کدام به نوعی...

احیاء رزین میکس بد

احیاء رزین میکس بد

احیاء رزین میکس بد رزین میکس بد با عنوان رزین ترکیبی نیز شناخته می شود، زیرا تشکیل شده از رزین آنیونی و کاتیونی است. به بیان جزئی تر در رزین...

ممبران صنعتی اسمز معکوس

ممبران صنعتی اسمز معکوس

نصب ممبران صنعتی اسمز معکوس فیلترهای ممبران صنعتی اسمز معکوس از نظر ابعاد بسیار بزرگتر از ممبران های خانگی و نیمه صنعتی هستند و نحوه نصب و قرار گیری آنها...

دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس 750 متر مکعب

دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس 750 متر مکعب

دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس 750 متر مکعب دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس 750 متر مکعب برای کاربردهای صنعتی، کشاورزی و یا گلخانه ها، پرورش ماهی و غیره...

کربن فعال

بر اساس چه پارامتر هایی می توان کیفیت کربن فعال را سنجید؟

بر اساس چه پارامتر هایی می توان کیفیت کربن فعال را سنجید؟ کیفیت کربن فعال به کار برده شده در صنعت تصفیه آب، به دلیل تماس مستقیم با آب شرب...