کندانسور

کندانسورها(condenser) واحدهایی آشنا برای کنترل دما در یخچال ها، سیستم های تهویه مطبوع، پمپ های گرمایی و چیلر ها می باشند.

آنها انرژی بخار را با فشرده سازی ، توسط مایع مبرد می گیرند. سپس آن را به کویل های سیستم منتقل می کنند و از هوای اطراف کویل ها برای ایجاد سرما یا گرما استفاده می کنند. کنترلر ها، فن ها، پمپ، اجزای تشکیل دهنده یک کندانسور می باشند.

Condenser (condenser) units introduced to control the temperature in refrigerators, air conditioners, heat pumps and chillers are. Their energy by compressing the vapor, liquid refrigerant by fall. Then it is transferred to the coil system and the surrounding air coils are used to generate heat or cold. Controllers, fans, pumps, condensers are a component

Condenser (condenser) units introduced to control the temperature in refrigerators, air conditioners, heat pumps and chillers are.
Their energy by compressing the vapor, liquid refrigerant can operate. Then it is transferred to the coil system and the surrounding air coils are used to generate heat or cold. Machinery, fans, pumps, condenser is a component.

مطالب مرتبط